Connect
Since 2011, we are producing professional Internet solutions that our company serves to thousands of customers with guaranteed service!
#arivisti | www.arivisti.com
#PrizrenPost - Nga qendra e Ballkanit! | From the center of Balkans! | Balkanların Merkezinden!
http://prizrenpost.com
#PrizrenPost - Nga qendra e Ballkanit! | From the center of Balkans! | Balkanların Merkezinden!
http://prizrenpost.com
Es-selamu alejkum vëllezër dhe motra muslimanë. Ju dëshirojmë #agjërim sa më të lehtë dhe të pranuar tek Allahu.
Es-selamün aleyküm müslüman kardeşlerimiz. #Orucunuzun kolay geçmesi ve Allah katında kabul edilmesini niyaz ederiz.
As-salamu alaikum muslim brothers and sisters. May your #fasting be blessed and may Allah accept it.
Prizren Post
*Foto: Namazi i Teravisë në Mesxhid-ul-Aksa
*Resim: Mescid-il Aksa'da Teravih Namazı.
*Photo: Salat of Tarawih at Mesjid-ul-Aqsa.