Connect
...luajmë jetën apo dikush na është sufler që na përshpërit si duhet përfunduar drama...komedia... apo ne veten e shpjerrim drejt një tragjedie personale që tu jemi aktorë të mirë të komedive të të tjerëve...