Connect
Shkelzen Rashiti 
Alban Kosova 
Muhammed Kel Ahmed 
Jetmir MALOKU (Prizren)
Nebi Palloshi (Shkup)
SAJJAD YASINI (JALALABAD)
Aytekin Çelebi