Connect
Pejgamberi a.s ka thënë:
– Kur flitni thoni të vërtetën
– Kur të premtoni zbatojeni premtimin
– Kur të lihet diçka amanet, çojeni në vend
– Ruani nderin tuaj
– Ruani sytë tuaj nga të shikuarit haram
– Ruani duart tuaja (nga të bërit keq).
Muhammedi (savs)
#PrizrenPost - Nga qendra e Ballkanit! | From the center of Balkans! | Balkanların Merkezinden!
http://prizrenpost.com