Connect
Recep Tayyip Erdoğan (Rize)
Egzon AVDULLAHI (Prizren)