A e dini se nën monitorim të shëlbyesve shëndetësorë shërimi juaj jashtë shtetit rrit cilësinë e tij!
Mund të na kontaktoni. Ne ju ofrojmë shërbime falas!

Ne mund t'ju ndihmojmë për gjetjen e spitalit/mjekut adekuat për shërimin tuaj!

Mund të aplikoni tek ne për asistencë rreth mbulimit të shpenzimeve materiale të shërimit tuaj!

Bëhu vullnetar:

Emri:

Info Kontakti:

Datëlindja:

Info Personale:

Monitorimet Mund të azhurni monitorimet e shërbimeve për shërim jashtë shtetit!
Apliko Mund të aplikoni për të kërkuar ndihmë për shërim!
Dhuro Mund të ndihmoni me aq sa mundeni!
Cilat sëmundje konsiderohen të pashërushme ne Kosovë!
Lexo më shumë
Alternativat për shërim jashtë shtetit!
Lexo më shumë
Kur shteti ështe i obliguar t'ua shpaguajë shërimin!
Lexo më shumë
Mënyra e aplikimit për ndihmë për shërim jashë shtetit!
Lexo më shumë
“Çdo pacient ka të drejtën për akses në shërbimet shëndetësore sipas nevojave vetjake. Shërbimet shëndetësore duhet të garantojnë akses të barabartë për këdo, pa diskriminim bazuar në të ardhurat financiare, vendbanimin, llojin e sëmundjes apo kohën e marrjes së shërbimit” (Karta e të Drejtave të Pacientit).
Kërko monitorim të të gjithë procesit të shërbimeve mjekësore të ofruara për ty në institucionet brenda apo jashtë shtetit. Ne do të ofrojmë ndihmë gjatë dhënies së shërbimeve dhe pas tyre në të gjitha hapat e shërimit. Do të ofrojmë përkrahje për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara për ty dhe do të ndërmarim të gjitha hapat etike, morale dhe ligjore gjatë gjithë procesit.
>>

Shqiponja e Kuqe ka vënë themel mbi bazën e respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për ta mbrojtur popullin nga zakonet e dëmshme pa dallim, duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@shqiponjaekuqe.org

| www.shqiponjaekuqe.org

Copyright © 2022 Shqiponja e Kuqe. Të gjitha të drejtat e rezervuara.